PO IR 3.3.3 GO TO BRAND

Tytuł projektu: Rozwój marki MOLLON PRO na rynkach zagranicznych
Cel projektu: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych – GO TO BRAND
Beneficjent: Mollon Cosmetics Sp. z o.o.
Wartość projektu: 958 000 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 718 500 PLN