20.10.2019 – Białystok – Mollon PRO Trendy Nails ON TOUR